Home | Writing | Art

krantencollage2gr1
Newspapers
As a free lance journalist I mainly wrote about psychology, education, and third world development projects. I wrote for the main national newspapers: NRC, Het Parool, Trouw, Intermediair and De Nieuwe Linie.

Het Parool and NRCalso gave me ample opportunity to write humoristic columns.

Drawings of mine in Parool, NRC and De Nieuwe Linie.

 

 

What i wrote  2: Journalism & Editing

m2012
Founder / editor in chief

Magazine for elementary schools /
Gifted Education
1. Vooruit
De interviews en research die ik deed over hoogbegaafdheid, maakten me duidelijk dat er dringend behoefte was aan verdiepend en verrijkend lesmateriaal voor hoogbegaafde kinderen op de reguliere basisschool. Ook bijscholingsmateriaal voor leerkrachten moest in het leven geroepen worden. Daarom richtte ik de eerste Nederlandse onderwijsuitgave op die daarin voorzag: Vooruit. Dit tijdschrift bestaat sinds 1991 en wordt tegenwoordig op de meeste basisscholen gebruikt.

Voor Vooruit heb ik ook gedurende vijf jaar de vormgeving en illustraties gedaan.

2. ECHA Newsletter
European Council for High Ability

Editor in chief, and designer

mb4031155
Magazines

Mijn eerste stukjes schreef ik voor de jeugdbladen Taptoe en Jippo. In de loop der jaren zijn daar uiteenlopende tijdschriften bij gekomen, zoals bijvoorbeeld Klei (tijdschrift voor keramisten), School (een special over hoogbegaafdheid) en Dans. (Dat was leuk! In Tokyo maakte ik een interview met een Japanse choreograaf, die in Amsterdam de theaterbezoekers wist te verrassen door vanachter een boom, een fiets en een vuilniszak, onverwacht buiten in de stromende regen zijn performance te beginnen).

 

Presently I write a column for Robin Nolans Guitar Secrets Magazine.

For that magazine I also make drawings, photos and videos.

Go to: What i wrote 1 - Books

tekstlogoDEF